Garantie

Garantie op mijn Smart2have product

Smart2have hanteert een strenge selectieprocedure voordat een product in de webshop wordt aangeboden. Toch kan het gebeuren dat er iets misgaat. Uiteraard kunt u dan terugvallen op de garantieregeling. Deze garantie (SmartCare Bronze) geldt onverminderd de wettelijke rechten van de consument, waarbij de producten moeten voldoen aan de redelijke verwachting van de consument. De garantietermijn voor alle producten is 12 maanden. Producten aangeduid met NIEUW hebben 24 maanden volledige garantie. De garantieperiode gaat in op het moment van levering en wordt niet verlengd of vervangen bij eventuele reparatie of vervanging van het product. Voor een overzicht van de garantietermijn per productsoort klikt u hier.

Wat doe ik als mijn product een defect vertoont? 

Mocht uw product binnen de garantietermijn defect raken, dan kunt u gebruik maken van onze reparatie service. Neemt u daarvoor contact op met onze klantenservice.

  1. Allereerst proberen we u telefonisch te helpen om uit te sluiten dat het een gebruikersfout betreft
  2. Vervolgens noteren we de klacht en verdere informatie
  3. U ontvangt dezelfde dag een mail met daarin de genoteerde informatie, alsmede de gegevens die u nodig heeft om het product ter reparatie in te sturen.
  4. Het risico voor het insturen van het pakket ligt bij u als klant. Belangrijk: Wij raden u aan om uw defecte toestel verzekerd (tot € 500,-) en aangetekend op te sturen. Zorg hierbij voor een onopvallende en beschermende verpakking.
  5. Na reparatie krijgt u uw toestel weer kosteloos thuis gestuurd.

Extra informatie:

Uw product dient u samen met een kopie van de aankoopfactuur (met hierop het IMEI-nummer vermeld) en een duidelijke schriftelijke klachtomschrijving op te sturen.
 

Toelichting buiten garantie

Tijdens onderzoek kan aan uw toestel gebruikersschade worden geconstateerd. Deze schade valt buiten de garantiebepalingen. U ontvangt dan uiteraard een prijsopgave voor de reparatiekosten.

Wanneer u het product niet wilt laten repareren voor deze prijs, kunt u ervoor kiezen om het toestel ongerepareerd retour te laten zenden. Hier zijn echter onderzoekskosten aan verbonden. Deze kosten bedragen € 40,-. Tevens kan er voor gekozen worden om kosteloos afstand te doen van het toestel. Uw toestel zal dan milieuvriendelijk worden verwerkt.

Hieronder zullen de meest voorkomende schades bij smartphones en tablets worden toegelicht.

Vochtschade

Er is corrosie op het elektronisch binnenwerk van het toestel aangetroffen. Dit is vochtschade en ontstaat door invloed van buitenaf. Vochtschade ontstaat niet alleen wanneer het toestel in het water valt of in aanraking komt met een andere vloeistof, maar kan ook ontstaan wanneer het toestel in een vochtige omgeving wordt gebruikt (bijvoorbeeld mist, badkamer enz.), door sterke temperatuurschommelingen (en daardoor condensvorming) of wanneer het op een andere manier met vocht in aanraking komt, zoals klamme handen of zweet. Vochtschade ontstaat bij onjuist gebruik van uw mobiele telefoon en valt buiten de fabrieksgarantie.

Valschade

Valschade is schade als gevolg van vallen en/of stoten van het product. Een kleine val is voldoende om de printplaat te breken. De verbinding tussen de verschillende onderdelen in het toestel wordt dan verbroken. Hierdoor functioneert uw toestel niet of nauwelijks meer. Het kan hierbij voorkomen dat de behuizing volledig gaaf is maar het toestel toch valschade heeft. Valschade valt ook buiten de garantievoorwaarden.

Drukschade

Drukschade is schade, die ontstaat door (hevige) druk op het toestel. Dit kan bijvoorbeeld komen door op het toestel te gaan zitten (toestel bevindt zich bijvoorbeeld in de achterbroekzak). Net als bij valschade hoeft drukschade niet altijd van buitenaf te zien zijn. In sommige gevallen is het te zien door verkleuringen of vlekken op het display van de mobiele telefoon. Ook is de printplaat meestal aangetast. Dit kunnen kleine breuken zijn, waardoor er soms wel en soms geen contact is tussen de verschillende componenten van uw toestel. Dit komt meestal tot uiting in het uitvallen van bepaalde functies van uw toestel, terwijl andere functies gewoon blijven werken. Drukschade valt eveneens buiten de garantievoorwaarden.